vart är du på väg?

just i detta ögonblick?

Jag erbjuder dig följande:
• Individuella samtal, grundade på
• Psykosyntes och mindfulness.
• Kurser – utbildning – föredrag i
• Mindfulness.
• Privat och till företag

Jag har väldokumenterad utbildning:
• Pedagogik
• Psykosyntesterapi
• Mindfulness
• Konflikthantering

…välkommen att höra av dig.

vart är du på väg?

just i detta ögonblick?

Jag erbjuder dig följande:
• Individuella samtal, grundade på
• Psykosyntes och mindfulness.
• Kurser – utbildning – föredrag i
• Mindfulness.
• Privat och till företag

Jag har väldokumenterad utbildning:
• Pedagogik
• Psykosyntesterapi
• Mindfulness
• Konflikthantering

…välkommen att höra av dig.